Morski ekosistemi

Podrška lokalnoj zajednici u zaštiti i promociji potencijalnog zaštićenog područja u moru – Katič

2019 – 2021CEPFOd Skočidjevojke do Pečina (Kraljičine plaže),sa centrom na ostrvu Katič Crna Gora je jedina mediteranska zemlja koja nema zaš tićeno područje u moru (ZPM). Istovremeno, Crna Gora je imala obavezu prema Evropskoj Uniji da zaš titi barem 10% obalne zone do 2020. godine. To je od ogromne važ nosti zato š to je …

Podrška lokalnoj zajednici u zaštiti i promociji potencijalnog zaštićenog područja u moru – Katič Read More »

Morski pas – Modrulj

mart 2016 – januar 2017Rufford Od marta 2016. do januara 2017. godine Crnogorsko Društvo Ekologa sprovelo je istraživanje o rasprostranjenju i zaštiti morskog psa – modrulja (Prionace glauca L.) u obalnim vodama Crne Gore. S obzirom na to da u našim vodama istraživanja ovog tipa skoro i da nijesu radjena, veoma je malo naučnih podataka …

Morski pas – Modrulj Read More »

Scroll to Top