Prekogranični projekat Albanija-Crna Gora: Izgradnja kapaciteta za monitoring slijepih miševa na obje strane Shkodër/Skadarskog jezera i realizacija akcionog plana za konzervaciju slijepih miševa u ovom području

Sve vrste slijepih miševa zakonom su zaštićene u Crnoj Gori i Albanji, nacionalnim zakonima, ali i međunarodnim kojima se ove dvije zemlje vode (Bernska i Bonska konvencija, kao i Habitat direktiva). Dobro je poznato da slijepi miševi koriste područje Skadarskog jezera, posebno zimi kada pećine koriste za hibernaciju. Hibernacija je ključni period za uspostavljanje monitoringa …

Prekogranični projekat Albanija-Crna Gora: Izgradnja kapaciteta za monitoring slijepih miševa na obje strane Shkodër/Skadarskog jezera i realizacija akcionog plana za konzervaciju slijepih miševa u ovom području Read More »